| |

OEFENINGEN

Dribbelen

Hier zijn 5 oefeningen "for free ":

01 6 tegen 6 op 8 minidoeltjes.pdf

05 Warming up in dubbelveld.pdf

09 Balgewenning I.pdf

11 Baloefening dribbelen spar II.pdf

20 Dubbel pylonenveld IV.pdf

Hoe kan ik worden geregistreerd kunnen?

Volledig eenvoudig - geht aan de registratie

voor het advies van de oefeningen wenst u hier de Acrobat lezer, wat u kosteloos kunt hier downloaden:

 

 

 

©2005 - 2007 Hockey-Training.com